Skolēnu konkurss

“Viena diena manā mūžā”

2020. gada pavasarī noritēja konkurss “Viena diena manā mūžā”. Konkursa uzdevums bija sagatavot rakstu, domrakstu, eseju, videosižetu vai audiosižetu, iejūtoties jaunā žurnālista lomā un radot stāstu par vienu dienu kāda īpaša cilvēka dzīvē, parādot šī cilvēka ikdienu un talantus, saskatot pozitīvo – par ko viņš priecājas, kādas ir viņa aizraušanās un brīvā laika nodarbes, kas viņam garšo, kādi ir viņa sapņi u. tml., – un atainojot, kā šis cilvēks var iesaistīties sev svarīgās aktivitātēs un būt daļa no sabiedrības.

Cilvēkam, par ko tika veidots stāsts, jāpārstāv kāda no šīm grupām:

  • cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem;
  • bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte*;
  • ārpusģimenes aprūpē esoši vai bijuši bērni.

Paldies visiem aktīvajiem 9.‒12. klašu skolēniem par konkursam iesūtītajiem interesantajiem un emocionālajiem darbiem!

 

Laureāti

1. vieta: Sanija Jansone, Roberts Briediņš, Kaspars Rozītis no Valmieras

 

2. vieta Līga Runčis, Henriete Ignatjeva, Maksims Timofejevs no Maltas Rēzeknes novadā

 

3. vieta Ieva Apšiniece no Preiļiem

 

Veicināšanas balvas saņem:

  • Magdalēna Ragže no Kuldīgas
  • Anna Drozdecka no Rīgas
  • Elza Puriņa no Valmieras

 

Labklājības ministrijas simpātiju balvu – portatīvo lādētāju saņem:

  • Elīze Lāce no Rēzeknes
  • Enia Kalniņa no Rīgas
  • Kate Jevdokimova no Valmieras

 

Skolēnu konkursa nolikums.

Autori: Sanija Jansone, Roberts Briediņš, Kaspars Rozītis

Autori: Līga Runčis, Henriete Ignatjeva, Maksims Timofejevs

Autore: Ieva Apšiniece

Ieva Apšiniece

Autore: Magdalēna Ragže

Magdalēna Ragže

Autore: Anna Drozdecka 

Autore: Elza Puriņa

Elza Puriņa

Autore: Renāte Estere Liepiņa

Autore: Elīze Lāce

Elīze Lāce

Autore: Tamada Margo

Autore: Samanta Suķe

Samanta Suķe