Skolēnu konkurss

Paldies visiem aktīvajiem 9.‒12. klašu skolēniem par konkursam “Viena diena manā mūžā” iesūtītajiem interesantajiem un emocionālajiem darbiem!

Konkursa laureāti

1. vieta un naudas balva 1000 EUR (pirms nodokļu nomaksas):

Sanija Jansone, Roberts Briediņš, Kaspars Rozītis no Valmieras

 

2. vieta un naudas balva 500 EUR (pirms nodokļu nomaksas):

Līga Runčis, Henriete Ignatjeva, Maksims Timofejevs no Maltas Rēzeknes novadā

 

3. vieta un naudas balva 200 EUR (pirms nodokļu nomaksas):

Ieva Apšiniece no Preiļiem

 

Veicināšanas balvas, katru 100 EUR (pirms nodokļu nomaksas), saņem:

  • Magdalēna Ragže no Kuldīgas
  • Anna Drozdecka no Rīgas
  • Elza Puriņa no Valmieras

 

Labklājības ministrijas simpātiju balvu – portatīvo lādētāju saņem:

  • Elīze Lāce no Rēzeknes
  • Enia Kalniņa no Rīgas
  • Kate Jevdokimova no Valmieras

 

Konkursa organizatoru pārstāvji ar konkursa uzvarētājiem sazināsies individuāli, zvanot uz pieteikumā norādīto kontakttālruni vai rakstot uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi līdz 17. aprīlim.

 

Konkursa uzdevums

Konkursa uzdevums bija sagatavot rakstu, domrakstu, eseju, videosižetu vai audiosižetu, iejūtoties jaunā žurnālista lomā un radot stāstu par vienu dienu kāda īpaša cilvēka dzīvē, parādot šī cilvēka ikdienu un talantus, saskatot pozitīvo – par ko viņš priecājas, kādas ir viņa aizraušanās un brīvā laika nodarbes, kas viņam garšo, kādi ir viņa sapņi u. tml., – un atainojot, kā šis cilvēks var iesaistīties sev svarīgās aktivitātēs un būt daļa no sabiedrības.

Cilvēkam, par ko tika veidots stāsts, jāpārstāv kāda no šīm grupām:

  • cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem (GRT);
  • bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte* (FT);
  • ārpusģimenes aprūpē esoši vai bijuši bērni.

 

* Mērķa grupā tiek iekļauti bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte funkcionālu traucējumu (redzes, dzirdes, kustību, garīgās attīstības, psihiskās vai vispārējās saslimšanas) dēļ.

 

Skolēnu konkursa nolikums.

Autori: Sanija Jansone, Roberts Briediņš, Kaspars Rozītis

Autori: Līga Runčis, Henriete Ignatjeva, Maksims Timofejevs

Autore: Ieva Apšiniece

Ieva Apšiniece

Autore: Magdalēna Ragže

Magdalēna Ragže

Autore: Anna Drozdecka 

Autore: Elza Puriņa

Elza Puriņa

Autore: Renāte Estere Liepiņa

Autore: Elīze Lāce

Elīze Lāce

Autore: Tamada Margo

Autore: Samanta Suķe

Samanta Suķe