Viegli Lasīt

Kas ir GRT

Garīga rakstura traucējumi ir psihiski traucējumi vai intelektuālās (garīgās) attīstības traucējumi.

Intelektuālas attīstības traucējumus cilvēkam visbiežāk konstatē jau bērnībā. Ja cilvēkam ir traucēta intelektuālā attīstība, viņam ir grūtāk mācīties un uztvert jauno. Cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem attīstās lēnāk, bet viņu stāvoklis zināmā mērā ir nemainīgs un stabils.

Psihiskie traucējumi ir ļoti dažādi, piemēram, šizofrēnija, depresija, autisms, Dauna sindroms un citi. Tie atšķiras pēc izpausmes, norises un smaguma pakāpes. Liela nozīme ir psihisko traucējumu ārstēšanai.

Garīga rakstura traucējumi ierobežo cilvēka spējas strādāt un aprūpēt sevi, justies labi sabiedrībā. Cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ir vajadzīgs atbalsts.

Saņemot atbalstu, cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un strādāt, justies laimīgi un izpaust savus talantus un radošās spējas.

Saņem atbalstu

Lai vieglāk atrastu darbu, cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem vai smagu invaliditāti var apgūt jaunu profesiju vai prasmes.

Ir izstrādātas 5 mācību programmas un 35 prasmju apmācību programmas.

Mācībām var pieteikties cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem un smagu invaliditāti, kuri nemācās vispārējās izglītības iestādē un ir vecāki par 15 gadiem.

Smaga invaliditāte ir cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu.

Mācību laikā cilvēki dzīvo dienesta viesnīcā un saņem trīsreizēju ēdināšanu dienā.

Cilvēki ar smagu invaliditāti no mājām līdz mācību vietai var braukt ar speciālo transportu.

Pēc mācībām cilvēkiem palīdz atrast darbu un iekārtot darba vietu.

Cilvēki ar smagu invaliditāti var mācīties un apgūt piecas profesijas. Programmām ir dažāds mācību ilgums. Pēc mācībām cilvēks iegūst profesiju.

Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem var mācīties un apgūt 35 prasmes. Programmās ir dažāds mācību ilgums – no 1 līdz 4 mēnešiem.

Interesēties par iespēju mācīties SIVA var telefoniski, e-pastā vai personīgi, apmeklējot SIVA.

Lai pieteiktos mācībām, ir jāiesniedz iesniegums, izglītības dokumentu kopijas un jāuzrāda dokumenta oriģināls.

Ir jāiesniedz ģimenes ārsta atzinums, kurā norādīta cilvēka diagnoze vai atzinums par to, ka cilvēks var mācīties.

Cilvēkiem ar smagu invaliditāti ārsta atzinumā jānorāda invaliditātes grupa.

Darba devējiem

Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem var sekmīgi strādāt.

Valsts sniedz atbalstu darba devējiem, lai viņi pieņemtu darbā cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem.

Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem darbavietā var saņemt ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personas palīdzību. Šādiem darbiniekiem apmaksā dzīvojamās vietas īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā.

Darba devēji, kas pieņem darbā cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem, var saņemt konsultācijas un finansiālu atbalstu no valsts.

Ir izveidoti vairāki projekti, lai palīdzētu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem apgūt kādu specialitāti un atrast darbu.

Vairāk par projektiem:

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=53&txt=4013

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=511&txt=4149

http://www.lm.gov.lv/text/3496

Par projektu

KAS IR DEINSTITUCIONALIZĀCIJA?

Agrāk cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem ilgstoši uzturējās sociālās aprūpes iestādēs. Tur tika nodrošinātas šo cilvēku ikdienas vajadzības. Tomēr šajās iestādēs cilvēkiem trūka privātās dzīves, personisko mantu, privātā apģērba, bija jādzīvo kopā ar svešiem cilvēkiem un jāpakļaujas noteiktam režīmam. Turklāt cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem tika norobežoti no pārējās sabiedrības.

Mūsdienās nav vairs nepieciešams cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem nošķirt no sabiedrības, jo ir pieejami medicīniskie pakalpojumi un ir mainījusies sabiedrības izpratne par šiem cilvēkiem. Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem sabiedrībā uztver kā personību ar savām vēlmēm, vajadzībām un tiesībām.

Lai cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem veiksmīgi iekļautos sabiedrībā, tiek īstenots pasākums “Deinstitucionalizācija”. Tas paredz sniegt pakalpojumus kopumā 2100 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem 115 pašvaldībās Latvijā.

Par konkrētiem pakalpojumiem jāinteresējas savā pašvaldībā.

Par kampaņu

Kampaņa “Cilvēks, nevis diagnoze” notiek, lai palīdzētu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Kampaņas laikā plašāk skaidro, kas ir cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, un stāsta par viņu problēmām.

Kampaņa aicina uztvert cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem kā līdzvērtīgus citiem. Tas palīdzēs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem iekļauties sabiedrībā.

Bieži uzskata, ka cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem ir bīstami sabiedrībai, taču tā nav patiesība.

Šī kampaņa sniegs plašākas zināšanas par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, lai uztvertu viņus kā līdzvērtīgus cilvēkus.

Padomi saskarsmē

PADOMI, kā sazināties ar CILVĒKIEM, KURIEM IR GARĪGA RAKSTURA traucējumi

Cilvēkiem, kuriem ir psihiski traucējumi, ir svarīga drošības sajūta. Cilvēki baidās par savu fizisko drošību un par to, ka tiks kritizēti, nosodīti, izsmieti, atstumti un nepieņemti.

Saskarsmē ar cilvēku, kuram ir psihiski traucējumi, īpaši svarīgi ir radīt sajūtu, ka mēs viņam nenodarīsim pāri, neapdraudēsim viņu. Svarīgi parādīt, ka mēs pieņemam cilvēku un saprotam viņu.

Cilvēks jūtas drošāk, ja saruna ar viņu notiek viņam saprotamā valodā, draudzīgā balss tonī, izstieptas rokas attālumā.

Svarīgi cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem iedrošināt un uzslavēt. Izturēties pret viņiem mierīgi un saprotoši. Cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem nevajag nosodīt un kritizēt.

Ja nepieciešams, palīdziet cilvēkam ar garīga rakstura traucējumiem noorganizēt vizīti pie speciālista.

Lai arī vairumā gadījumu cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem nav vardarbīgi vai agresīvi, reizēm murgu ideju vai halucināciju iespaidā cilvēks var justies apdraudēts un izturēties agresīvi.

Tādos gadījumos, izvairieties no tieša acu kontakta, runājiet mierīgi, bet skaidri. Nestrīdieties, neprovocējiet, ļaujiet viņam runāt. Izrādiet sapratni un līdzjūtību.

Ja jūtaties apdraudēts, atstājiet telpu.

Akūtas un bīstamas situācijas gadījumā izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību un ziņojiet, ka cilvēks ir agresīvs.