Skaties

 

CILVĒKI//STĀSTI

Kampaņas “Cilvēks, nevis diagnoze” ekspertu diskusija, kurā tika meklētas atbildes uz jautājumiem:

  1. KO SEVĪ IETVER DIAGNOZE – GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMI
  2. MĪTI/STEREOTIPI/AIZSPRIEDUMI (problēma)
  3. IESPĒJAMAIS RĪCĪBAS PLĀNS (Iespējamie risinājumi)

Eksperti:

  • LR labklājības ministrijas pārstāve Kristīne Lasmane
  • Psihiatre, Psihiskās veselības aprūpes virziena vadītāja Dr. Inga Zārde
  • Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” direktore Ina Balgalve
  • Biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” valdes priekšsēdētājs Māris Grāvis
  • Latviešu rakstniece un publiciste, kas publiski nekaunas atdzīt, kas slimo ar depresiju Dace Rukšāne 

 

LTV1 Intervija par Zemgales reģiona klātienes informatīvajā pasākumā diskutēto saistībā ar kampaņu “Cilvēks, nevis diagnoze”

Pasākums norisinājās 2018. gada 6. novembrī, un tā mērķis bija informēt par Zemgales reģiona DI (deinstitucionalizācijas) plānu un nodrošināt ekspertu diskusiju par reģiona iedzīvotāju izpratni par cilvēkiem ar GRT (garīga rakstura traucējumi). Uzklausīt ekspertu ierosinājumus cilvēku ar GRT integrēšanai sabiedrībā, ņemot vēra konkrētā reģiona iedzīvotāju viedokļus, izplatītākos stereotipus un mītus, kontekstā ar reģiona specifiku.

LR Labklājības ministrijas Valsts sekretārs Ingus Alliks intervijā “Rīta Panorāma” par kampaņu “Cilvēks, nevis diagnoze.”

LNT raidījumā “900 sekundes” Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra psihiatrs Māris Taube par kampaņu stereotipu mazināšanai par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem “Cilvēks, nevis diagnoze”

Kāpēc ir nepieciešama deinstitucionalizācija?

Intervija par Deinstitucionalizācijas procesa ietvaros plānoto cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem integrēšanu sabiedrībā

Ņinas un Silvijas stāsts par iekļaušanos

Deinstitucionalizācija paredz sabiedrībā iekļaut lielāko daļu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem, kas patlaban dzīvo slēgtās iestādēs. Latvijas Televīzija šodien viesojās pie divām sievietēm, kuras pavisam nesen uzsākušas daļēji patstāvīgu dzīvi. Cik viegli cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ir iekļauties sabiedrībā, atrast darbu un veidot attiecības, par to vairāk stāsta Vita Anstrate.