Raidījumu cikls “Cilvēki // Stāsti”

Raidījums “Cilvēki // Stāsti”  1. epizode

Kas ir deinstitucionalizācija? Procesa ieviešana, norise un ieguvumi sabiedrībai

 

 

Raidījums “Cilvēki // Stāsti”  2.epizode

Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem dzīve grupu dzīvoklī.

 

Raidījums “Cilvēki // Stāsti”  3.epizode

Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums deinstitucionalizācijas ietvaros.

Raidījums “Cilvēki // Stāsti”  4.epizode

Atbalsta personas ikdiena un misija.

Raidījums “Cilvēki // Stāsti” 5.epizode

Sociālā uzņēmējdarbība – risinājums sociāli atbildīgam uzņēmājam.

Raidījums “Cilvēki // Stāsti” 6.epizode

Sociālās integrācijas valsts aģentūras īstenotā ESF projekta “Personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” (Nr.9.1.4.1/16/I/001) ietvaros piedāvātās profesionālās izglītības un prasmju apmācību iespējas pieaugušajiem – cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Raidījums “Cilvēki // Stāsti” 7.epizode

Personu ar invaliditāti iekļaušanās darba tirgū un sabiedrībā.

Raidījums “Cilvēki // Stāsti” 8.epizode

Iekļaujošā nodarbinātība.

Atpakaļ uz sadaļu “Skaties”