Lasi

Ieplānotie, no jauna radītie deinstitucionalizācijas infrastruktūras objekti (pakalpojumu sniegšanas vietas)

Šie objekti ir radīšanas stadijā. Tos paredzēts atvērt apmeklētājiem līdz 2022.gada beigām.

Deinstitucionalizācijas progresa karte - palīdzības vietas Latvijā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Deinstitucionalizācijas progresa karte - palīdzības vietas Latvijā ārpusģimenē augošiem jauniešiem

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA (DI) ieviešanas progress (informācija uz 30.09.2020.)