Lasi

Ieplānotie, no jauna radītie deinstitucionalizācijas infrastruktūras objekti (pakalpojumu sniegšanas vietas)

Šie objekti ir radīšanas stadijā. Tos paredzēts atvērt apmeklētājiem līdz 2022.gada beigām.

Deinstitucionalizācijas projekta infrastruktūras attīstības karte pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem Deinstitucionalizācijas projekta infrastruktūras progresa karte bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Deinstitucionalizācijas progresa karte attiecībā uz uzbūvētajiem objektiem ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

 

 

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA (DI) ieviešanas progress (informācija uz 30.06.2021.)