Lasi

Ieplānotie, no jauna radītie deinstitucionalizācijas infrastruktūras objekti (pakalpojumu sniegšanas vietas)

Šie objekti ir radīšanas stadijā. Tos paredzēts atvērt apmeklētājiem līdz 2022.gada beigām.

 

 

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA (DI) ieviešanas progress (informācija uz 31.12.2020.)