Lasi

Ieplānotie, no jauna radītie deinstitucionalizācijas infrastruktūras objekti (pakalpojumu sniegšanas vietas)

Deinstitucionalizācijas infrastruktūras progresa karte pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem

Deinstitucionalizācijas infrastruktūras progresa karte bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Deinstitucionalizācijas infrastruktūras progresa karte ārpusģimenes aprūpē mītošiem bērniem

DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PLĀNI

Vidzemes plānošanas reģions

http://www.vidzeme.lv/lv/kas_ir_deinstitucionalizacija

Zemgales plānošanas reģions

https://atversirdi.lv/noderigi/

Latgales plānošanas reģions

https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/di/izstradatie-dokumenti/#.YXwDwbUzYdV

Kurzemes plānošanas reģions 

https://www.kurzemesregions.lv/apstiprinati-grozijumi-nr-6-kurzemes-planosanas-regiona-deinstitucionalizacijas-plana/

Rīgas plānošanas reģions

https://rpr.gov.lv/di-plans/

 

VIENKĀRŠI PAR DEINSTITUCIONALIZĀCIJU

Infografika - deinstitucionalizācijas mērķa grupas un mērķi

Infografika. Deinstitucionalizācija un bērni ārpusģimenes aprūpē

Infograika - deinstitucionalizācija un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sistēmas izveide Latvijā

Infogramma - sabiedrības ieguvumi no deinstitucionalizācijas

Kas ir funkcionālie traucējumi un padomi saskarsmē ar cilvēkiem ar šiem traucējumiem

Infogramnma - kas ir funkcionālie traucējumi

Infogramma - komunikācija ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Infogramma - komunikācija ar bērniem ar dzirdes traucējumiem

Infogramma - komunikācij ar bērniem ar redzes traucējumiem

Komunikācija ar bērnu, kuram ir invaliditāte psihisko un uzvedības traucējumu dēļ

Infogramma - komunikācija ar bērnu, kuram ir garīga rakstura traucējumi

Padomi, runājot ar bērniem par invaliditāti

Infogramma - padomi, runājot ar bērniem par invaliditāti

Infogramma - padomi, runājot ar bērniem par invaliditāti

Mīti un patiesības par cilvēkiem ar invaliditāti

Infogramma - vienkāršas lietas, kas mūs visus vieno

Infogramma - mīti un patiesības par vājredzīgiem bērniem

Infogramma - mīti un patiesības par vājredzīgiem bērniem

Infogramma - mīti un patiesības par cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanos darba vidē

 

 

Vairāk

 

«Sistēmas bērnu» un cilvēku ar īpašām vajadzībām iekļaušanai sabiedrībā atvēlēs 90 miljonus eiro

Publikācijas datums: 9. novembris, 2018

 

Tuvāko septiņu gadu laikā divu fondu – Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda projektos Latvijā paredzēts ieguldīt vairāk nekā 90 miljonus eiro. Sarežģītajā vārdā nosauktā deinstitucionalizācija paredz ne vien lielu bērnunamu likvidēšanu, bet arī ar dienas centru, grupu dzīvokļu un citu pakalpojumu veidošanu cilvēkiem ar funkcionāliem, kā arī ar garīga rakstura traucējumiem. Plānots, ka tā projekta daļa, kas saistīta ar jaunu ēku būvniecību, varētu sākties nākamā gada beigās.

Pašlaik no apjomīgajiem naudas līdzekļiem nedaudz vairāk par 3 miljoniem iztērēti izpētē. Kamēr tā nebija veikta, nebija iespējas sākt tērēt pārējo finansējumu.

“Un šie pakalpojumi ir atbalsta instrumenti, lai cilvēks ar funkcionāliem traucējumiem, arī ar garīga rakstura traucējumiem, varētu dzīvot pilnvērtīgu un kvalitatīvu dzīvi. Viņam nebūtu jābūt segregētam ieslodzītam institūcijā. Lai viņš var dzīvot tāpat kā jebkurš no mums, kā mēs ar jums,” stāsta Labklājības ministrijas Eiropas savienības struktūrfondu departamenta direktore Sarmīte Uzuliņa.

Viena no sabiedrības grupām, uz ko attieksies apjomīgais projekts, ir arī cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem. Šo cilvēku saslimšana saistīta ar sabiedrības aizspriedumiem un reāliem protestiem pret ieceri viņus iekļaut sabiedrībā. Tikai retais zina, ka 90% šo cilvēku jau dzīvo un strādā starp pārējiem sabiedrības locekļiem.

Šā gada sākumā viena no ziņu aktualitātēm bija ādažnieku sašutums un parakstu vākšana pret ieplānotā dienas centra būvniecību Ādažu centrā. Tas ir iecerēts kā vieta, kur cilvēkiem garīga rakstura traucējumiem pavadīt dienu, bet bērni ar funkcionāliem traucējumiem tajā varētu saņemt dažāda  veida terapiju.

Māris Grāvis, kura ikdiena cieši saistīta ar cilvēkiem, kuriem ir garīga rakstura traucējumi, min vairākus iemeslus sabiedrības aizspriedumiem.

“Noskatoties filmu vai noskatoties reklāmas rullīti, ir ļoti grūti mainīt savu attieksmi, bet, iepazīstoties ar konkrētu cilvēku, redzot viņa dzīvesstāstu, esot blakus un palīdzot vai varbūt tādam dodot darbu, mainās domas pilnībā,”


Your Europe logo

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA (DI) ieviešanas progress (informācija uz 30.06.2024.)