Par kampaņu Padomi Pieredzes stāsti Citi materiāli
Vēlos nodarbināt Vēlos strādāt

PIECI SOĻI – KĀ VEIKSMĪGĀK ATRAST SEV PIEMĒROTU DARBU

Iepazīsti piecus soļus, kas rosinās apzināties, ko tu spēj un vēlies, ieteiks, kur meklēt darbu, kā sagatavoties darba intervijai un veiksmīgāk sākt darba gaitas.

1. Apzinies savas spējas

Apzinies, kādas ir tavas spējas, ko vēlies un spēj darīt – ar ko labprāt nodarbotos.

Gūsti iedvesmu citu cilvēku ar invaliditāti darba meklēšanas pieredzē!

Uzturi sociālos kontaktus – tev palīdzēs tikšanās, sarakstes un zvani, sociālie tīkli un citi saziņas veidi! Tas ļaus būt informētākam, pārliecinātākam un pilnveidot komunikācijas prasmes. Nekautrējies teikt citiem, ka vēlies strādāt, jo tas var palīdzēt atrast vēlamo darba vietu.

2. Gatavojies darba meklējumiem

Lai atklātu sev piemērotāko nodarbošanās virzienu, kā arī attīstītu savas prasmes un bagātinātu pieredzi, iepazīsti, izzini un pilnveido sevi.

Dodies uz karjeras konsultācijām, saņem padomus, kā, piemēram, izveidot un pielāgot savu CV, meklēt darbu un sagatavoties darba intervijai.

Ilgstošajiem bezdarbniekiem NVA piedāvā profesionālās piemērotības noteikšanu, psihologa konsultācijas, sociālā mentora pakalpojumus. Vairāk uzzini:

Izmanto SIVA profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu (ja tev ir noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte).

Ja neizdodas atrast darbu pieredzes un prasmju trūkuma dēļ, neraizējies – to var uzlabot:

Prasmju apmācības programmu sniegtās iespējas:

Lai personām ar invaliditāti nodrošinātu viņu vajadzībām piemērotus un kvalitatīvus pakalpojumus – https://www.nva.gov.lv/lv/atbalsta-pakalpojumi

  • Surdotulka pakalpojums visos NVA īstenotajos nodarbinātības un mācību pasākumos;
  • Vairākos NVA īstenotajos nodarbinātības un mācību pasākumos ir pieejams Ergoterapeita un Atbalsta personas pakalpojums;
  • Ja nepieciešams, mācību vai darba vieta tiek pielāgota konkrētā cilvēka ar invaliditāti vajadzībām.

Pieteikties atbalstam var tuvākajā NVA filiālē pie sava  NVA darbinieka.

Tie ir veidi, kā pilnveidot un apliecināt sevi, vienlaikus iegūstot pieredzi, uz kuru atsaukties nākotnē.

3. Meklē darba iespējas

Lai atrastu piemērotu darbu, izmanto dažādas darba meklēšanas iespējas:

Komunicējot ar iespējamo darba devēju, izcel un akcentē savas stiprās puses un paturi prātā, ka pārējo var iemācīties. Pastāsti, kas tev ir nepieciešams, lai veiktu konkrētos darba pienākumus. Esi pēc iespējas konkrētāks. Skaidri norādi, kas sadarbību padarītu veiksmīgāku (piemēram, konkrētas tehnoloģijas pieejamība, noteikta darba slodze vai vides pieejamības pielāgošana).

4. Dodies uz darba interviju

Esi par sevi pārliecināts, dodies uz darba interviju sagatavojies – iepazīsties  ar publiski pieejamo informāciju par uzņēmumu , ierodies laikus un pārdomā, ko vēlies noskaidrot. Stāsti par savām prasmēm, spējām un talantiem, taču nekautrējies atzīt, ko nespēj vai neproti. Izstāsti, kas jāņem vērā, lai veiktu konkrētos pienākumus, un, lai arī nepieciešama sagatavošanās, tu esi motivēts pārvarēt iespējamos šķēršļus, aktīvi iesaistīties  un sadarboties. Izproti atšķirību starp bruto algu (”uz papīra”) un neto algu („uz rokas”). Izrādi iniciatīvu uzsākt darba attiecības – ja darbs Tev šķiet piemērots, iesaisties un mēģini. Pēc intervijas vari nosūtīt vēstuli un pateikties, ka tiki uzaicināts uz darba interviju.

5. Uzsāc darba gaitas

Iepazīsties ar veicamajiem pienākumiem un gaidāmo darba rezultātu. Pārliecinies, ka tev ir skaidrs, kas no tevis tiek prasīts. Pārliecinies, ka darba vienošanās ir arī rakstiska – ticis noslēgts līgums. Tu vari lūgt darba devējam norādīt atbalsta personu (mentoru), pie kuras nepieciešamības gadījumā vērsties pēc padoma (tas var būt darba vadītājs vai kāds kolēģis).

Pēc līguma noslēgšanas seko pārbaudes laiks – periods, kurš minēts līgumā (līdz 3 mēnešiem), kura laikā iespējams pārliecināties par piemērotību un vēlmi turpināt strādāt nolīgtajā profesijā vai amatā. Ja, veicot darba pienākumus, pamani, ka ir kādi veidi, kas varētu tev palīdzēt darbu veikt labāk, ātrāk vai rūpīgāk, lūdz ieplānot laiku sarunai un izstāsti to savai atbalsta personai (mentoram) vai darba devējam. Paturi prātā, ka lielākā daļa cilvēku savās darba gaitās saskaras arī ar atteikumiem, tā ir pieredze, no kuras mācāmies. Meklējot sev piemērotāko nodarbošanos, esi neatlaidīgs un izmanto 5 soļu padomus, kad tas nepieciešams.

Atbalsta pakalpojumi personām ar invaliditāti uzsākot darba attiecības uz nenoteiktu laiku – https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarbnieku-ar-invaliditati-nodarbinatiba-uz-nenoteiktu-laiku

  • Surdotulks – Personām ar dzirdes un runas traucējumiem nodrošina saskarsmes iespējas. Pakalpojumu nodrošina vienu vai divus mēnešus no darba attiecību uzsākšanas dienas
  • Atbalsta persona – Palīdz personām ar intelektuāla rakstura traucējumiem. Pakalpojums nodrošina 12 mēnešus no darba attiecību uzsākšanas dienas
  • Ergoterapeits – Novērtē un iesaka uzlabojumus darba vietai. Pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas NVA izvēlēts ergoterapeits apsekos darba vietu un izvērtēs tās piemērotību veicamajam darbam

Svarīgi zināt!  Lai pieteiktos iepriekš minētajam atbalstam, darba devējam vai bezdarbniekam tas jāpieprasa ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas vai viena mēneša laikā pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas.