Aktīvs Viegli Lasīt režīms Atpakaļ

CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI IR DAŽĀDI IEROBEŽOJUMI. BET VIŅI VAR BŪT VĒRTĪGI DARBINIEKI

Cilvēkiem ar invaliditāti ir vērtīgas spējas un prasmes. Viņi dara darbus citādi, bet tos izdara. Cilvēku fiziskos trūkumus un intelektuālās attīstības traucējumus aizstāj citas spējas.

Neredzīgs cilvēks neredz, bet viņam ir ļoti attīstītas taustes, garšas un ožas sajūtas.
Nedzirdīgs cilvēks nedzird, bet viņš spēj uztvert apkārtējo runu, emocijas un lasīt no lūpām Cilvēks ratiņkrēslā vienkārši pārvietojas citādi.

Kampaņa “Dara citādi – izdara tāpat!” pievērš uzmanību cilvēku ar invaliditāti darba iespējām Latvijā. Viņi ar savām spējām un prasmēm var būt apzinīgi, rūpīgi un prasmīgi darbinieki. Cilvēki ar invaliditāti dara citādi, bet tāpat izdara darbu. Viņi izmanto darbā citas savas spējas. Cilvēki ar invaliditāti var sekmēt valsts ekonomisko attīstību un uzlabot savu dzīvi un materiālos apstākļus.

Kampaņas laikā šajā vietnē tiks apkopoti pieredzes stāsti, noderīgas saites un padomi cilvēkiem ar invaliditāti un darba devējiem.

VĒLOS NODARBINĀT

PIECI SOĻI JEB PADOMI DARBA DEVĒJIEM

Izlasi piecu soļu ceļvedi veiksmīgam uzņēmuma nodarbinātības stāstam!

1. Izvērtē, kurās jomās tev vajag darbinieku

Cilvēka fiziskos trūkumus un garīgās attīstības traucējumus aizstāj citas spējas. Cilvēki ar invaliditāti spēj darīt, radīt, vadīt un iedvesmot. Viņi var kļūt par uzticamu darbinieku. Darbs uzlabo cilvēka dzīvi un ļauj dzīvot pilnvērtīgāk. Jāizzina cilvēka ar invaliditāti spējas un stiprās puses. Ir jāizvērtē, kuram darbam ir piemērots katrs darbinieks. Darba devējam jārūpējas par darbinieku prasmju attīstību.

Iepazīsties ar iekļaujošās nodarbinātības pieredzes stāstiem!

2. Meklē darbinieku

Vispirms nosaki vajadzīgos darba pienākumus.

Meklē darbinieku ar konkrētām spējām un prasmēm?

3. Piedāvā darbiniekam nepieciešamo atbalstu

Cilvēks ar invaliditāti zina savus ierobežojumus un iespējas. Pajautā, kas viņam vajadzīgs darba veikšanai. Pielāgo darba vietu un darba slodzi cilvēka spējām. Noskaidro, kāds ir valsts sniegtais atbalsts par cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanu.

Uzaicini cilvēku uz sarunu!

Noskaidro, kāpēc cilvēks grib strādāt. Pajautā, ko viņš vēlētos un ko prot darīt. Precizē, kas darbiniekam vajadzīgs veiksmīgam darbam. Padomā, kā palīdzēt cilvēkam apgūt jaunas prasmes. Parādi viņam darba vietu un pastāsti par darba pienākumiem. Iepazīstini viņu ar darba kolēģiem.
Atceries, ka darba pienākumiem ir jāatspoguļo cilvēka spējas un talantus. Pārējās prasmes var iemācīt un attīstīt.

Uzziņai un atbalstam Vadlīnijas darba devējiem. Pielāgota darba vide darbiniekiem ar invaliditāti http://stradavesels.lv/Uploads/2018/01/02/Vadlinijas_GALA_21122017.pdf

Konsultējies Nodarbinātības valsts aģentūrā par iespējām saņemt atbalstu par cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanu. Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā individuālās konsultācijas, prasmju pilnveides programmas, praktisko apmācību uzņēmumā, subsidētās darba vietas, darba vietu pielāgojumus un citus pakalpojumus.

Konsultējies Labklājības ministrijā par iespējām saņemt finansiālu un konsultatīvu atbalstu uzņēmumiem par cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanu:

Uzzini par sociālo uzņēmējdarbību vairāk Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas tīmekļvietnē:

4. Pieņem darbā cilvēku ar invaliditāti

Izskaidro jaunajam darbiniekam darba drošības un kārtības noteikumus. Noslēdz darba līgumu. Pārbaudes laikā tev ir iespēja noteikt piemērotākos darba pienākumus. Pārliecinies, ka saņemsi atbalstu no valsts konkrētā darbinieka nodarbināšanai.

5. Nodrošini atbalstu, uzsākot darba gaitas

Norīko kādu kolēģi, kas palīdzēs jaunajam darbiniekam darba sākšanas laikā. Viņš palīdzēs iejusties darba vidē un atbildēs uz neskaidrajiem jautājumiem.
Iepazīstini darbiniekus ar saziņas ceļvedi https://www.lm.gov.lv/sites/lm/files/data_content/komunikacija_celvedis.pdf.

VĒLOS STRĀDĀT

PIECI SOĻI JEB PADOMI DARBA MEKLĒTĀJAM

Izlasi padomus darba meklēšanai! Uzzini, kā meklēt darbu, sagatavoties darba intervijai un sākt veiksmīgi strādāt!

1. Apzinies savas spējas

Novērtē savas spējas, ko vēlies un spēj darīt. Padomā, kādu darbu tu vēlētos darīt.
Izlasi citu cilvēku ar invaliditāti darba meklēšanas stāstus.

2. Gatavojies darba meklējumiem

Piesakies konsultācijai. Meklē palīdzību pie speciālistiem, kuri palīdzēs iekārtoties darbā.

Bezdarbniekiem te piedāvā profesionālu palīdzību un pat psihologa konsultācijas.
Tu vari:

Izmanto Sociālās integrācijas valsts aģentūras profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu.

Ja neizdodas uzreiz atrast darbu, vari uz laiku

Iespējamās apmācības programmas:

3. Meklē darba iespējas

Izmanto dažādas darba meklēšanas iespējas:

4. Dodies uz darba interviju

Pirms darba intervijas izlasi pieejamo informāciju par uzņēmumu. Ierodies uz tikšanos laikus. Uzdod jautājumus, ko vēlies noskaidrot. Esi par sevi pārliecināts. Stāsti par savām prasmēm, spējām un talantiem. Visu pārējo var iemācīties. Pastāsti, kas tev vajadzīgs, lai veiktu konkrētos pienākumus. Esi gatavs sadarboties, pielāgoties un mācīties. Noskaidro bruto algu (”uz papīra”) un neto algu (“uz rokas”). Pēc intervijas vari nosūtīt vēstuli, lai pateiktos par uzaicinājumu uz darba interviju.

5. Uzsāc darba gaitas

Noskaidro savus pienākumus un vajadzīgo darba rezultātu. Vai tu saproti, kas no tevis tiek prasīts? Pārliecinies, ka ir noslēgts darba līgums. Pēc līguma noslēgšanas parasti seko trīs mēnešu pārbaudes laiks. Šajā laikā darba devējs noskaidros tavu piemērotību darbam un vēlmi strādāt.
Pastāsti darba devējam, kas varētu tev palīdzēt darbu veikt labāk, ātrāk vai rūpīgāk. Tu vari lūgt kādu palīgu, kas tev palīdz sākt darba gaitas.
Daudzi cilvēki saskaras arī ar darba atteikumiem. Tā ir pieredze, no kuras mācāmies. Esi neatlaidīgs daba meklējumos!