Par kampaņu Padomi Pieredzes stāsti Citi materiāli

IR SKAIDRS, KA CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI IR ZINĀMI IEROBEŽOJUMI, TAČU TAS NEIETEKMĒ VIŅU VĒRTĪBU DARBA TIRGŪ!

Cilvēks ar invaliditāti, ar savām spējām un prasmēm ir vērtība – viņš dara citādi, bet izdara tāpat. Zinātniski ir pierādīts, ka lielākoties šo cilvēku garīga rakstura traucējums un fiziskos trūkumus kompensē kādas alternatīvas spējas. Tāpēc pavisam droši varam apgalvot, ka sieviete ar tumšajām brillēm un balto spieķi nevis neredz, bet redz citādi! Arī tā uzmanīgi pētošā sieviete nevis nedzird, bet vienkārši dzird citādi. Arī tas neatlaidīgais vīrietis ratiņkrēslā vienkārši pārvietojas citādi. Viņus visus vieno tas, ka viņu pieeja mums pašsaprotamām lietām ir atšķirīga, taču sasniegtais rezultāts dienas beigās ir līdzvērtīgs, citreiz pat pārsteidzošs! Vairāku Latvijas darba devēju pieredze apliecina, ka šiem darbiniekiem ir ne vien īpašas spējas, bet viņi ir arī apzinīgi, rūpīgi, prasmīgi un ļoti ieinteresēti rezultāta sasniegšanā.

Kampaņa “Dara citādi – izdara tāpat!” vērš uzmanību uz cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības iespējām Latvijā. Cilvēki ar invaliditāti ir līdz šim nepilnīgi izmantots darbaspēka resurss, kurš ar savām spējām un prasmēm var bagātināt darba tirgu, sekmēt ekonomisko attīstību, uzlabot dzīves kvalitāti, kā arī veicināt savu izaugsmi un ekonomisko neatkarību.
Kampaņas laikā šajā vietnē tiks apkopoti pieredzes stāsti, noderīgas saites un padomi gan cilvēkiem ar invaliditāti, kuri vēlas strādāt, gan arī darba devējiem, kas vēlas nodarbināt šos cilvēkus.

 

Diskusija “Manā uzņēmumā strādā un var tāpat!” par iekļaujošu nodarbinātību

Turpinot informatīvo kampaņu par iekļaujošu nodarbinātību cilvēkiem ar invaliditāti, tās ietvaros notika jau otrā tiešsaistes diskusija “Manā uzņēmumā strādā un var tāpat!”. Tajā savos pieredzes stāstos, atziņās un ieteikumos par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību dalījās darba devēji.

Ar savu uzņēmumu pieredzes stāstiem dalījās Gundega Kirilka, “Rimi Latvia” personāla vadītāja, Ieva Zirne, “Circle K Business Centre” vecākā personālvadības biznesa partnere, un sociālo uzņēmumu “OWA” un “Print Art” vadītāja Natālija Jermolajeva. Darba ņēmēja viedokli atklāja neredzīgais viesmīlis Aleksejs Poplavskis, kurš strādā uzņēmumā “Blind Dreams”. Sarunā iesaistījās arī Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis.

Diskusija “Var tāpat!” par iekļaujošu nodarbinātību

Noslēdzot informatīvo kampaņu par iekļaujošu nodarbinātību cilvēkiem ar invaliditāti, tās ietvaros notika trešā tiešsaistes diskusija “Var tāpat!”. Tajā savos pieredzes stāstos, atziņās un ieteikumos par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību dalījās gan darba devēji, gan paši darba ņēmēji.

Sarunā iesaistījās zvanu centra “Sonido” vadītāja Inga Muižniece un uzņēmuma darbiniece, zvanu centra operatore Lolita Korjapina, kura ir neredzīga, kā arī Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidente Daiga Dadzīte un biedrības sociālo tīklu speciālists Kaspars Kalvītis, kuram ir kustību traucējumi. Diskusijā piedalījās arī Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledžas vadītāja Inguna Zuševica.