Par kampaņu Padomi Pieredzes stāsti Sludinājumi Citi materiāli

IR SKAIDRS, KA CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI IR ZINĀMI IEROBEŽOJUMI, TAČU TAS NEIETEKMĒ VIŅU VĒRTĪBU DARBA TIRGŪ!

Cilvēks ar invaliditāti, ar savām spējām un prasmēm ir vērtība – viņš dara citādi, bet izdara tāpat. Zinātniski ir pierādīts, ka lielākoties šo cilvēku garīga rakstura traucējums un fiziskos trūkumus kompensē kādas alternatīvas spējas. Tāpēc pavisam droši varam apgalvot, ka sieviete ar tumšajām brillēm un balto spieķi nevis neredz, bet redz citādi! Arī tā uzmanīgi pētošā sieviete nevis nedzird, bet vienkārši dzird citādi. Arī tas neatlaidīgais vīrietis ratiņkrēslā vienkārši pārvietojas citādi. Viņus visus vieno tas, ka viņu pieeja mums pašsaprotamām lietām ir atšķirīga, taču sasniegtais rezultāts dienas beigās ir līdzvērtīgs, citreiz pat pārsteidzošs! Vairāku Latvijas darba devēju pieredze apliecina, ka šiem darbiniekiem ir ne vien īpašas spējas, bet viņi ir arī apzinīgi, rūpīgi, prasmīgi un ļoti ieinteresēti rezultāta sasniegšanā.

Kampaņa “Dara citādi – izdara tāpat!” vērš uzmanību uz cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības iespējām Latvijā. Cilvēki ar invaliditāti ir līdz šim nepilnīgi izmantots darbaspēka resurss, kurš ar savām spējām un prasmēm var bagātināt darba tirgu, sekmēt ekonomisko attīstību, uzlabot dzīves kvalitāti, kā arī veicināt savu izaugsmi un ekonomisko neatkarību.
Kampaņas laikā šajā vietnē tiks apkopoti pieredzes stāsti, noderīgas saites un padomi gan cilvēkiem ar invaliditāti, kuri vēlas strādāt, gan arī darba devējiem, kas vēlas nodarbināt šos cilvēkus.