Par kampaņu Padomi Pieredzes stāsti Citi materiāli
Vēlos nodarbināt Vēlos strādāt

PIECI SOĻI, KĀ VEIKSMĪGI NOALGOT CILVĒKU AR INVALIDITĀTI

Ja esi nonācis šajā lapā, ticam, ka pārstāvi tos darba devējus, kuriem rūp darba integrācija. Iepazīsti piecu soļu ceļvedi, kas palīdzēs radīt arī tava uzņēmuma pozitīvo nodarbinātības stāstu!

1. Izvērtē, kādas ir tavas organizācijas vajadzības, kam vari piesaistīt darbinieku

Cilvēki ar invaliditāti ikdienā ir raduši pielāgoties – spēj darīt, radīt, vadīt un iedvesmot. Pētījumi1 liecina, ka cilvēka fiziskie trūkumi un garīgās attīstības traucējumi tiek kompensēti ar alternatīvām spējām. Nodarbinot cilvēku ar invaliditāti, tu vari iegūt lojālu un uzticamu ilgtermiņa darbaspēka resursu, kā arī vienlaikus uzlabot šī cilvēka dzīves kvalitāti. Uzņēmumam/organizācijai ir svarīgi apzināties, kāds ir darāmais darbs, vakance, kurai jāpiesaista jauns darbinieks. Cilvēka ar invaliditāti veiksmīgas nodarbinātības atslēga ir potenciālā darbinieka spēju izzināšana un stipro pušu akcentēšana, atbilstošu darba pienākumu deleģēšana, kā arī nepieciešamo prasmju pilnveide. Darba integrāciju īsteno privātajā, publiskajā vai nevalstiskajā sektorā un sociālajos uzņēmumos.

Iepazīsties ar iekļaujošās nodarbinātības pieredzes stāstiem!

2. Meklē potenciālo darbinieku

Kad esi definējis darba pienākumus, kurus tavā organizācijā nepieciešams veikt, meklē potenciālo darbinieku – šie cilvēki ir tepat starp mums.

Meklē darbinieku ar konkrētām spējām un prasmēm?

Uzaicini cilvēku uz sarunu!

Noskaidro viņa motivāciju strādāt un piemērotāko veidu, kā viņš var apgūt jaunas prasmes. Pajautā, kādas ir vajadzības, kas darba devējam un kolēģiem būtu jāņem vērā (saziņas veids,  vides pieejamības aspekti, atbalsta personas nepieciešamība).

Pajautā, ko viņš vēlētos un ko prot darīt. Iepazīstini ar darba vietu un pienākumiem. Pārliecinies, ka piedāvātie darba pienākumi un sasniedzamie darba rezultāti ir tādi, kuri izcels cilvēka spējas un talantus. Paturi prātā, ka pārējo var iemācīt, tāpat kā noteiktas prasmes iespējams attīstīt.

  • Ieteikumi saziņai ar cilvēkiem ar invaliditāti apkopoti šeit
3. Pārrunājiet un vienojieties par nepieciešamo atbalstu

Tiecies rast konkrētajam cilvēkam piemērotāko risinājumu. Paturi prātā, ka cilvēks ar invaliditāti pārzina savus ierobežojumus un arī to, kādus uzdevumus var veikt arī atšķirīgā veidā. Pajautā, kā tieši to var izdarīt, piemēram, pielāgojot darba vietu, kā arī nosakot atbilstošu darba slodzi. Noskaidro, kāds ir valsts sniegtais atbalsts cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanai.

Uzziņai un atbalstam

Konsultējies NVA par iespējām saņemt atbalstu, pieņemot darbā cilvēku ar invaliditāti. NVA piedāvā individuālās konsultācijas, prasmju pilnveides programmas, praktisko apmācību uz vietas uzņēmumā, subsidētās darba vietas, darba vietu pielāgojumus un citus pakalpojumus.

Konsultējies Labklājības ministrijā par iespējām saņemt finansiālu un konsultatīvu atbalstu sociālajiem uzņēmumiem, pieņemot darbā cilvēku ar invaliditāti:

Par sociālo uzņēmējdarbību uzzini vairāk Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas mājaslapā:

4. Pieņem darbā cilvēku ar invaliditāti

Izskaidro organizācijas darba drošības un kārtības noteikumus. Pārliecinies, ka konkrētā darbinieka nodarbināšanai saņemsi paredzēto atbalstu (pastāv atbalsta mehānismi, kurus svarīgi apzināt pirms līguma slēgšanas, jo to nodrošināšana jāplāno laikus, piemēram, subsidētā darba vieta).

Noslēdz darba līgumu. Paturi prātā, ka pārbaudes laikā tev ir iespēja saprast un noteikt piemērotākos darba pienākumus, kā arī pielāgot to izpildes nosacījumus.

Cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanai NVA pieejams šāds atbalsts https://www.nva.gov.lv/lv/nva-atbalsts-bezdarbnieku-ar-invaliditati-ieklausanai-darba-tirgu

  • Dotācija bezdarbnieka ar invaliditāti darba algai (līdz pusotras valstī noteiktās minimālās mēneša algas apmēram);
  • Dotācija bezdarbnieka ar invaliditāti darba vadītāja atlīdzībai (10 eiro par katru darba vadīšanas dienu);
  • Dotācija darba vietas pielāgošanai, atbilstoši ergoterapeita sniegtajam atzinumam – līdz 1000 eiro vienas darba vietas pielāgošanai bezdarbniekiem ar invaliditāti;
  • Konsultācijas darba devējiem par cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanu;
  • Nepieciešamības gadījumā NVA bezdarbniekam ar invaliditāti darba vietā nodrošinās surdotulka (līdz 2 mēnešiem) vai atbalsta personas (līdz 12 mēnešiem) pakalpojumu;

Pieņemot darbā bezdarbnieku ar invaliditāti uz nenoteiktu laiku https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarbnieku-ar-invaliditati-nodarbinatiba-uz-nenoteiktu-laiku

  • Ergoterapeita konsultācija un vienreizēja dotācija iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksām līdz 1000 eiro vienas darba vietas pielāgošanai bezdarbniekiem ar invaliditāti.
  • Dotācija darba vadītāja atlīdzībai. To piešķir 10 eiro apmērā par katru darba vadīšanas dienu.Svarīgi zināt!  Lai pieteiktos iepriekš minētajam atbalstam, darba devējam vai bezdarbniekam tas jāpieprasa ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas. Pieteikties finanšu atbalstam var tuvākajā NVA filiālē.
5. Nodrošini atbalstu, uzsākot darba gaitas

Norīko kādu kolēģi vai kļūsti par darbinieka uzticības personu, kas uzņemsies mentora lomu darba sākšanas posmā, palīdzēs iejusties darba vidē un uzlabos mikroklimatu kolektīvā.

Iepazīstini savus darbiniekus ar saziņas ceļvedi https://www.lm.gov.lv/sites/lm/files/data_content/komunikacija_celvedis.pdf. Tas var palīdzēt rast atbildes uz jautājumiem par ētisku un atbalstošu komunikāciju ar cilvēkiem ar invaliditāti.

Nereti priekšstati par cilvēku ar invaliditāti profesionālajām spējām sakņojas dažādos aizspriedumos, tāpēc ir svarīgi iepazīties ar objektīviem viedokļiem. Vairāk par sabiedrībā valdošajiem stereotipiem lasi https://rigaplus.lv/lv/uznemeja-cilvekiem-ar-invaliditati-trauce-socialie-stereotipi

 

 

_________________________

1 https://ej.uz/petijums-1  https://ej.uz/petijums-2