KAS IR DEINSTITUCIONALIZĀCIJA? Kāpēc nepieciešama DI? Līdz 20. gadsimta vidum pakalpojumu sniegšana ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās bija veids, kā sabiedrība rūpējās par cilvēkiem ar GRT. Institūcija nodrošināja sabiedrības neaizsargātāko locekļu ikdienas vajadzības un vienlaikus norobežoja viņus, lai pasargātu līdzcilvēkus no iespējamas agresijas un nereti, lūkojoties no mūsdienu skatupunkta, arī no…

Garīga rakstura traucējumi (GRT) ir psihiska saslimšana vai garīgās (intelektuālās) attīstības traucējumi, kas ierobežo cilvēka spējas strādāt un aprūpēt sevi, kā arī apgrūtina iekļaušanos sabiedrībā. Kā atšķiras intelektuālās attīstības traucējumi un psihiskās saslimšanas? Gan intelektuālās attīstības traucējumi, gan psihiskās saslimšanas tiek pieskaitīti GRT, tomēr atšķiras aprūpe un ārstēšanas iespējas. Personām…

KAS IR FUNKCIONĀLI TRAUCĒJUMI? Funkcionālie traucējumi (FT) ir apgrūtināta spēja rūpēties par sevi vai veikt ikdienas darbības. Tie var būt, piemēram, redzes, dzirdes vai kustību traucējumi, augšanas, uzvedības, valodas attīstības vai fiziskās un garīgās attīstības traucējumi. FT var būt iedzimti vai iegūti skeleta, muskuļu, saistaudu vai ķirurģisku slimību vai dažādu…

Prasmes, kuras cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem apgūst Sociālās integrācijas valsts aģentūrā   Iespējas. Tu vari! Lai veicinātu cilvēku ar smagu invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem (GRT) iekļaušanos darba tirgū, Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) projektā „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” ir izstrādātas piecas…

Paldies visiem aktīvajiem 9.‒12. klašu skolēniem par konkursam “Viena diena manā mūžā” iesūtītajiem interesantajiem un emocionālajiem darbiem! Konkursa laureāti 1. vieta un naudas balva 1000 EUR (pirms nodokļu nomaksas): Sanija Jansone, Roberts Briediņš, Kaspars Rozītis no Valmieras   2. vieta un naudas balva 500 EUR (pirms nodokļu nomaksas): Līga…

Daudzi cilvēkos vairāk saskata atšķirīgo un dzīvo stereotipu varā. Pienācis laiks tos lauzt un atklāt, ka tieši kopīgā mums visiem ir visvairāk. Aiz sabiedriska tēla, aiz profesijas, aiz statusa un arī aiz diagnozes pirmām kārtām stāv cilvēks.   Dažas patiesības par cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanos darba vidē Mīts:…

Piekļūstamības paziņojums Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu. Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz: Labklājības ministrijas tīmekļvietne http://cilveksnevisdiagnoze.lv Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas…