KAS IR DEINSTITUCIONALIZĀCIJA? Kāpēc nepieciešama DI? Līdz 20. gadsimta vidum pakalpojumu sniegšana ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās bija veids, kā sabiedrība rūpējās par cilvēkiem ar GRT. Institūcija nodrošināja sabiedrības neaizsargātāko locekļu ikdienas vajadzības un vienlaikus norobežoja viņus, lai pasargātu līdzcilvēkus no iespējamas agresijas un nereti, lūkojoties no mūsdienu skatupunkta, arī no…

Garīga rakstura traucējumi (GRT) ir psihiska saslimšana vai garīgās (intelektuālās) attīstības traucējumi, kas ierobežo cilvēka spējas strādāt un aprūpēt sevi, kā arī apgrūtina iekļaušanos sabiedrībā. Kā atšķiras intelektuālās attīstības traucējumi un psihiskās saslimšanas? Gan intelektuālās attīstības traucējumi, gan psihiskās saslimšanas tiek pieskaitīti GRT, tomēr atšķiras aprūpe un ārstēšanas iespējas. Personām…

KAS IR FUNKCIONĀLI TRAUCĒJUMI? Funkcionālie traucējumi (FT) ir apgrūtināta spēja rūpēties par sevi vai veikt ikdienas darbības. Tie var būt, piemēram, redzes, dzirdes vai kustību traucējumi, augšanas, uzvedības, valodas attīstības vai fiziskās un garīgās attīstības traucējumi. FT var būt iedzimti vai iegūti skeleta, muskuļu, saistaudu vai ķirurģisku slimību vai dažādu…

Lai veicinātu cilvēku ar smagu invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem (GRT) iekļaušanos darba tirgū, Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) projektā „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” ir izstrādātas piecas profesionālās tālākizglītības programmas un 35 prasmju apmācību programmas. Kas var piedalīties projektā? Projektā var piedalīties cilvēki…

KONKURSA SKOLĒNIEM “VIENA DIENA MANĀ MŪŽĀ” BALSOŠANA Aicinām balsot par konkursam “Viena diena manā mūžā” iesūtītajiem skolēnu darbiem! Paldies skolēniem par saistošajiem un emocionālajiem stāstiem! No visiem iesūtītajiem darbiem žūrija ir atlasījusi 10 labākos, par kuriem nu izteikt savu viedokli var ikviens no jums. Balsojums noslēgsies 7. aprīlī. Konkursa uzvarētāji…

Daudzi cilvēkos vairāk saskata atšķirīgo un dzīvo stereotipu varā. Pienācis laiks tos lauzt un atklāt, ka tieši kopīgā mums visiem ir visvairāk. Aiz sabiedriska tēla, aiz profesijas, aiz statusa un arī aiz diagnozes pirmām kārtām stāv cilvēks.