Nozīme ir tikai tam, kas mēs esam

Šī mājaslapa vienkāršā veidā sniedz ieskatu mūsu, kā cilvēku, dažādībā, skaidro, kas ir deinstitucionalizācija un kādēļ tā ir nepieciešama.

Deinstitucionalizācija Latvijā ir iespēja cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērniem, kas spiesti dzīvot ārpusģimenes aprūpē, iekļauties un dzīvot sabiedrībā.

Ar Eiropas Savienības fondu atbalstu Latvijā tiek īstenoti deinstitucionalizācijas projekti – radīti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi un nostiprināta sabiedrības izpratne par cilvēcību un cilvēktiesībām.

Jo nozīme ir tikai tam, kas mēs esam – cilvēks, nevis diagnoze.

Uzzini vairāk šeit: cilveksnevisdiagnoze.lv


Your Europe logo