Cilvēks, nevis diagnoze

Kampaņa “Cilvēks, nevis diagnoze” tiek organizēta ar mērķi veicināt personu ar GRT iekļaušanos sabiedrībā, rosināt dialogu ar sabiedrību par humānas un saprasties spējīgas vides radīšanu Latvijā.