Garīga rakstura traucējumi (GRT) ir psihiska saslimšana vai garīgās (intelektuālās) attīstības traucējumi, kas ierobežo cilvēka spējas strādāt un aprūpēt sevi, kā arī apgrūtina iekļaušanos sabiedrībā. Kā atšķiras intelektuālās attīstības traucējumi un psihiskās saslimšanas? Gan intelektuālās attīstības traucējumi, gan psihiskās saslimšanas tiek pieskaitīti GRT, tomēr atšķiras aprūpe un ārstēšanas iespējas. Personām…

Lai veicinātu cilvēku ar smagu invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem (GRT) iekļaušanos darba tirgū, Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) projektā „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” ir izstrādātas piecas profesionālās tālākizglītības programmas un 35 prasmju apmācību programmas. Kas var piedalīties projektā? Projektā var piedalīties cilvēki…

Sniedzot darba iespējas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), uzņēmējiem ir iespēja būt ne tikai sociāli atbildīgiem, bet arī saņemt dažāda veida valsts atbalstu nodarbinātības veicināšanai. Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem Iesaistoties Nodarbinātības valsts aģentūras projektā “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”, darba devēji, kas rada jaunas darba vietas ilgstošiem bezdarbniekiem, to skaitā cilvēkiem ar…

Lasi

Lasi

Skaties

Skaties

Klausies

Klausies