Skolēnu radošo darbu konkurss

Noteikti uzvarētāji skolēnu radošo darbu konkursā “Vienlīdzība”

Otrdien, 29. novembrī, “Koka Rīga” telpās norisinājās Labklājības ministrijas organizētā radošo darbu konkursa “Vienlīdzība” laureātu apbalvošanas ceremonija. Goda raksti tika pasniegti sešdesmit labāko darbu autoriem, un labāko deviņu darbu autori tika apbalvoti arī ar naudas balvām līdz 1000 eiro vērtībā.

Konkursa mērķis bija aicināt jauniešus aizdomāties par to, kas veido iekļaujošu sabiedrību, un mudināt saskatīt un izprast līdzās esošo cilvēku dažādību – viņu vērtību, tiesības uz laimi, cieņu un līdzvērtīgu dzīvi. Skolēni varēja izvēlēties kādu no trīs tēmām – “Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem”, “Bērni ar funkcionāliem traucējumiem” vai “Bērni, kuri dzīvo vai ir dzīvojuši institucionālajā ārpusģimenes aprūpē”.

Atsaucība bija necerēti liela – tika iesniegti 369 oriģināli un interesanti darbi, ko rūpīgi izvērtēja profesionāla pieaugušo un jauniešu žūrija, kuras sastāvā bija gan Labklājības ministrijas, gan nevalstisko organizāciju, gan sociālo pakalpojumu sniedzēju, gan komunikācijas un mediju pārstāvji.

“Lielā interese ir patiesi patīkams pārsteigums, jo tas pierāda, ka Latvijas jauniešiem rūp līdzcilvēki un iekļaujoša sabiedrība ar vienlīdzīgām iespējām visiem,” uzrunā atzina labklājības ministrs Gatis Eglītis.

“Jauniešu iesniegtie darbi ir ļoti oriģināli, sirsnīgi un pārdomas raisoši, tāpēc izvēlēties uzvarētājus žūrijai nebija viegli. Prieks, ka Latvijas sabiedrību un nākotni veido tik talantīgi un radoši jaunieši! Ceram, ka dalība konkursā visiem darbu autoriem deva iespēju iejusties līdzcilvēku ikdienā un saprast, ka, tikai atbalstot citam citu, kopā varam būt spēks,” pauž Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece un žūrijas locekle Elīna Celmiņa.

 

Nominācijā “Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem”

  1. vietu ieguva 119. darbs, ko radīja Ventspils Pārventas pamatskolas audzēknes Evelīna Priede, Sindija Eihenbauma un Gitāna Piņķe,
  2. vietu ieguva 214. darbs, ko radīja Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas audzēkne Laima Prūse,
  3. vietu ieguva137. darbs, ko radīja Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas audzēkne Daniēla Rjabova.

 

Nominācijā “Bērni, kuri dzīvo vai ir dzīvojuši institucionālajā ārpusģimenes aprūpē”

  1. vietu ieguva 259. darbs, ko radīja Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas audzēknis Timotejs Rozentāls,
  2. vietu ieguva 257. darbs, ko radīja Ropažu vidusskolas audzēkne Loreta Avota,
  3. vietu ieguva 30. darbs, ko radīja Tukuma 2. vidusskolas audzēknis Marks Lavrinovičs.

 

Nominācijā “Bērni ar funkcionāliem traucējumiem”

  1. vietu ieguva 231. darbs, ko radīja Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas audzēkne  Stefanija Hemmele un Rīgas 49. vidusskolas audzēkne audzēknis Roberts Kozlovs,
  2. vietu ieguva 70. darbs, ko radīja Ķekavas vidusskolas audzēkne Madara Deaka,
  3. vietu ieguva 204. darbs, ko radīja Jaunmārupes pamatskolas audzēknes Elza Jasinska, Madara Valtere un Taiga Marija Matvejeva.

 

Skatītāju simpātijas balvu ieguva 259. darbs, ko radīja Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas audzēknis Timotejs Rozentāls.

 

Labklājības ministrija izsaka pateicību visiem dalībniekiem, viņu vecākiem, žūrijas locekļiem, Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā, līdzjutējiem un īpašu pateicību skolu pedagogiem, kuri savus audzēkņus mudināja piedalīties radošajā konkursā.

Visi konkursam iesniegtie darbi ir pieejami tīmekļa vietnē https://vienlidziba.lv/konkursa-darbi/

 

SOCIĀLIE TĪKLI

Seko radošā konkursa “Vienlīdzība” aktualitātēm un uzzini jaunāko informāciju Labklājības ministrijas un konkursa sociālajos tīklos:

Facebook: @Labklājības ministrija un @Radošais konkurss Vienlīdzība

Instagram: @konkurss_vienlidziba

Tik Tok: @vienlidziba

 

PUBLICITĀTES MATERIĀLI

https://vienlidziba.lv/publicitates-materiali/

https://failiem.lv/u/7sgxmqn57

 

Konkurss tika rīkots Labklājības ministrijas Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.10.1.2.0/18/TP/007 “Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2. kārta)”.

Your Europe logo