Saņem atbalstu

1.Atbalsta personas pakalpojums >>> VIDEO (šeit) <<<

Vairāk informācijas resursu centrā cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ZELDA.

ZELDA kontakti:

Tālrunis: 67442828

E-pasts: zelda@zelda.org.lv

Adrese: Mārupes 4-31, Rīga, LV-1002

Mājas lapa: www.zelda.org.lv

2. Projekts „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”

Lai veicinātu cilvēku ar smagu invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem (GRT) iekļaušanos darba tirgū, Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) projektā „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” ir izstrādātas piecas profesionālās tālākizglītības programmas un 35 prasmju apmācību programmas.

Kas var piedalīties projektā?

Projektā var piedalīties cilvēki ar smagu invaliditāti (I un II grupas invaliditāte) un cilvēki ar GRT, kuri nemācās vispārējās izglītības iestādēs un ir vecāki par 15 gadiem.

Ko nodrošina dalība projektā?

Projekta laikā cilvēkiem tiek noteikta profesionālā piemērotība, nodrošināta izglītības programmu apguve, kuras laikā cilvēki dzīvo dienesta viesnīcā, un saņem trīsreizēju ēdināšanu dienā.

Cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēkiem ar GRT palīdz speciālisti: psihologs, karjeras konsultants, sociālais darbinieks, fizioterapeits un citi, un sniedz nepieciešamo atbalstu. Kā arī viņi var interesanti pavadīt brīvo laiku.

Cilvēki ar smagu invaliditāti no vietas, kur viņi dzīvo, līdz vietai, kur viņi mācās, var braukt ar speciālo transportu. Arī no mājām uz mācību vietu cilvēki ar smagu invaliditāti var braukt ar speciālo transportu.

Pēc mācībām cilvēkiem palīdz atrast darbu. Ja cilvēks strādā, projekta darbinieki darbavietā pastāsta, kā jāsakārto vieta, kur viņš strādā.

Ko var apgūt mācību programmās?

SIVA cilvēki ar smagu invaliditāti var mācīties

5 profesionālās tālākizglītības programmās:

 • Lietvedis;
 • Florists;
 • Dārzkopis;
 • Noliktavas darbinieks;
 • Galdnieka palīgs.

Šajās programmās ir dažāds mācību ilgums. Piemēram, noliktavas darbinieks mācās pusgadu, bet lietveži – pusotru gadu. Pēc mācībām programmā viņi iegūst profesiju.

Cilvēki ar GRT var mācīties dažādās prasmju apmācības programmās:

 

 • Preču kraušana noliktavā;
 • Preču izvietošana tirdzniecības zālē;
 • Preču marķēšana;
 • Etiķešu līmēšana;
 • Preču komplektēšana;
 • Ratiņu stumšana lielveikalā;
 • Augļu, dārzeņu un tiem līdzīgu produktu šķirošana;
 • Dokumentu kopēšana;
 • Dokumentu kārtošana;
 • Ielas slaucīšana, lapu grābšana;
 • Dārza ravēšana (zemes rakšana, irdināšana);
 • Stādu sagatavošana un padošana;
 • Dārzeņu stādīšana;
 • Koku, krūmu stādīšana;
 • Zaru vākšana, kokmateriālu sakraušana (citi kokapstrādes palīgstrādnieka darbi);
 • Koka grebšana (dažādu priekšmetu izgatavošana);
 • Klūdziņu pīšana (dažādu priekšmetu izgatavošana);
 • Ziedu kārtošana (dažādu ziedu kompozīciju veidošana);
 • Vainagu izgatavošana;
 • Sveču liešana, materiālu sagatavošana;
 • Dāvanu noformēšana;
 • Zeķu, cimdu adīšana;
 • Vienkāršās pamatprasmes šūšanai ar šujmašīnu;
 • Veļas gludināšana;
 • Veļas šķirošana, marķēšana;
 • Veļas locīšana;
 • Trauku mazgāšana, spodrināšana;
 • Trauku novākšana;
 • Dārzeņu mizošana;
 • Grīdas mazgāšana;
 • Putekļu slaucīšana, mēbeļu pulēšana;
 • Maizes un konditorejas izstrādājumu iesaiņošana;
 • Ziepju vārīšana, izejmateriālu sagatavošana;
 • Dežurēšana, telpu un teritorijas pieskatīšana;
 • Virsdrēbju saņemšana, novietošana, uzraudzīšana.

Programmās viņi iemācās darīt vienkāršus darbus. Šajās programmās ir dažāds mācību ilgums.

Programmās cilvēki ar GRT mācās no 1 līdz 4 mēnešiem. Pēc apmācībām iegūst prasmju apliecinošu dokumentu.

Kur var uzzināt par dalību projektā?

Interesēties par iespēju mācīties SIVA var telefoniski, e-pastā vai personīgi, apmeklējot SIVA.

SIVA kontakti:

Slokas iela 61,

Jūrmala LV 2015

Tālrunis:26385047

sivaprojekts@siva.gov.lv

www.siva.gov.lv

Kas nepieciešams, lai pieteiktos dalībai projektā?

Lai piedalītos projektā, cilvēkiem ar smagu invaliditāti vai cilvēkiem ar GRT jāiesniedz SIVA iesniegums.

Kopā ar iesniegumu jāiesniedz izglītības dokumentu kopijas, piemēram, atestāts par vidējo izglītību. SIVA arī jāuzrāda dokumenta oriģināls.

Tāpat jāiesniedz ģimenes (vispārējās prakses) ārsta atzinums, kurā ir diagnozes kods un blakus diagnozes kods, vai atzinums par to, ka cilvēks ar invaliditāti var mācīties.

Cilvēkiem ar smagu invaliditāti ārsta atzinumā jānorāda invaliditātes grupa.